عنوان آگهی: افتتاح مطب دکتر سید محمد طالب زاده

اعتبار از تاریخ ۱۳۹۷۰۲۱۸ تا ۱۳۹۸۰۲۱۸

 

افتتاح مطب
دکتر سید محمد طالب زاده
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
رشت، گلسار، جنب بیمارستان گلسار، خیابان ۱۴۲، ساختمان پزشکان اکباتان، طبقه ۴، واحد ۲۰
۳۳۱۲۵۰۰۱
۳۳۱۲۵۰۰۲

RMC1397021812
www.supervision-md.ir