افتتاح مطب دکتر علی طالبی
بورد فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان
بورد تخصصی جراحی عمومی

آدرس: رشت، خیابان نواب، خیابان ۸۹، ساختمان آتیه ۸۹

شماره تماس:
۰۱۳-۳۲۱۲۹۹۰۹
۰۹۰۳۵۶۷۶۸۳۸