RMC1398092050

افتتاح  درمانگاه تخصصی چشم پزشکی دید آفرین

ویزیت همه روزه توسط متخصص چشم پاراکلینیک چشم و تصویربرداری شبکیه

آدرس : چهار راه گلسار، جنب فرمانداری، برج ابریشم، طبقه چهارم

شماره تماس :   ۳۲۱۳۰۰۲۲-۰۱۳