RMC1397051714

عنوان آگهي: مرکز مشاوره ژنتیک موسسه مهر

مرکز مشاوره ژنتیک موسسه مهر با بهره گیری ازجدیدترین تکنیک های آزمایشگاهی جهت تشخیص بیماریهای ژنتیکی،تک ژنی وچند ژنی درکودکان،سرطان ارثی وفارماکوژنتیک سرطان،مشاوره قبل از ازدواج و بارداری
از ۸ صبح تا ۸ شب آماده مشاوره و پذیرش مراجعین محترم میباشد.
رشت- بلوارشهید انصاری – خیابان ارشاد- موسسه پزشکی مهر
شماره تماس:
۰۱۳۳۳۷۵۵۳۵۳
۰۱۳۳۳۷۲۰۸۳۲
۰۹۱۱۶۹۳۴۰۵۸
RMC1397051714
http://supervision-md.ir/

 

اعتبار از تاریخ ۱۳۹۷۰۵۱۷۱۴ تا يک سال