RMC1399032101

افتتاح موسسه تصویربرداری پزشکی پردیس
دکتر علیرضا رجب زاده
متخصص رادیولوژی، فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی
رشت-ابتدای بلوار نماز-جنب پل صابرین-ساختمان رویال-واحد۴
تلفن : ۳۲۱۳۵۷۵۵-۰۱۳